Piotr Starzynski
Piotr Starzyński

Administracja Piotr Starzyński ukończył wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz wydział Ekonomii na Uczelni Warszawskiej. Jako współpracownik Kancelarii odpowiedzialny za wdrażanie i opiekę nad dedykowanym rozwiązaniami, oprogramowaniem IT oraz stroną firmową. Usprawnianie procesów i koordynacja działań wewnątrz firmy.

Wojciech Korpetta
Wojciech Korpetta

Adwokat Adwokat Wojciech Korpetta ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie w latach 2010 – 2013 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od czerwca 2013 r. wpisany na listę adwokatów. Zawodowe doświadczenie zdobywał od 2006 r. rozpoczynając podczas studiów współpracę z warszawską kancelarią adwokacką średniej wielkości. W latach 2010 – 2014 przez…

Adrianna Tańska
Adrianna Tańska

Prawnik Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.   Swoją pasję do lotnictwa i kryminalistyki połączyła pisząc pracę magisterską pt. „Badanie przyczyn katastrof lotniczych.” Od początku swojej kariery związana jest z Kancelariami Prawnymi na terenie Warszawy. W trakcie studiów czynnie działała w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim w sekcji karno – medycznej, a także…

Anna Maria Kubiak

Adwokat Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni praktyk rynku ubezpieczeń. Adwokat specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego, handlowego oraz ubezpieczeń gospodarczych. Praktykę zawodową rozpoczęła w Kancelarii dr Ziemski & Partners w Poznaniu. W 2007 roku rozpoczęła pracę w Towarzystwie Ubezpieczeń HDI-Gerling Polska S.A. na stanowisku likwidatora szkód korporacyjnych ubezpieczeń odpowiedzialności…