Aktualności

Pomagamy

Dzięki współpracy w fundacją „Nieinni” tym razem pomagamy dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja Nieinni za główny cel stawia sobie pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego. Jest organizacją zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Fundacji pod numerem KRS 0000504038.

Dziękujemy za taką możliwość i piękne podziękowania. Szczerze zapraszamy do współpracy z fundacją.

Zespół Kancelarii

Kancelaria Prawna AMK - Podziekowanie