Artykuły

Wprowadzenie

Kredyty frankowe przez lata były tematem wielu kontrowersji w Polsce. Wielu kredytobiorców zastanawia się, jakie kroki podjąć w obliczu trudności związanych z ich spłatą. Oto przegląd aktualnej sytuacji prawnej oraz kluczowe informacje, które każdy kredytobiorca frankowy powinien znać. 

Korzystne zmiany dla kredytobiorców frankowych

Dla tych, którzy zaciągnęli kredyt frankowy, obecne czasy przynoszą wiele nadziei. Sytuacja prawna tych kredytobiorców, zwłaszcza tych, którzy zamierzają dochodzić swoich roszczeń przed sądem, jest obecnie bardzo korzystna. Ale skąd ta korzystna zmiana? 

Kluczowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Powyższe twierdzenie opiera się na wyrokach TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. (sygnatury C-520/21 i C-287/22). Te wyroki stanowią przełom w rozumieniu praw kredytobiorców. Główne punkty tych wyroków to: 

  • Banki nie mają prawa domagać się od frankowiczów tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. 
  • Konsument może zawiesić spłatę rat kredytu w trakcie procesu sądowego. 

Historia kredytów frankowych w Polsce

Aby zrozumieć obecną sytuację, warto spojrzeć na historię kredytów frankowych w Polsce. W latach 2004-2008 wiele osób decydowało się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w CHF, przyciągnięte niskimi stopami procentowymi. Jednak z czasem kurs franka zaczął rosnąć, co spowodowało, że raty kredytów stały się dla wielu osób nieosiągalne. 

Dlaczego warto działać teraz?

Większość kredytów frankowych została udzielona w latach 2004-2008. Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem działań prawnych przeciwko bankowi, teraz jest najlepszy moment. Opóźnienie może prowadzić do ryzyka przedawnienia roszczeń. Ale co to dokładnie oznacza? 

Złożoność terminu przedawnienia

Termin przedawnienia w sprawach kredytów frankowych jest skomplikowany. W związku z nowelizacją kodeksu cywilnego z 2018 r., termin przedawnienia zmienił się z 10 lat na 6 lat. Jest to kluczowa informacja dla wszystkich frankowiczów. 

Podstawą prawną w powyższym zakresie jest art. 118 k.c. 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Treść powołanego przepisu ujawnia (co należy podkreślić), że terminy przedawnienia wynoszące 6 i 10 lat zarezerwowane są tylko dla tych frankowiczów, którzy w relacji z bankiem występują jako konsumenci. Chodzi o to, że cel kredytu musiał być powiązany z realizacją prywatnych planów, nie zaś zawodowych. W przeciwnym razie zastosowanie znajduje 3 letni termin przedawnienia przewidziany dla tych osób, które zaciągnęły kredyt w związku prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Rodzaje roszczeń przeciwko bankom

W sprawach przeciwko bankom o umowy frankowe, roszczenia mają dwojaki charakter: unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie. Każdy przypadek jest inny, dlatego warto skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie. 

Jakie korzyści przysługują kredytobiorcom?

W zależności od sytuacji, kredytobiorcy mogą domagać się zwrotu wszystkich świadczeń lub zwrotu nadpłaconych świadczeń. W wielu przypadkach kredytobiorcy nie zdają sobie sprawy z pełnej kwoty, którą mogą odzyskać. 

Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia?

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w momencie, gdy kredytobiorca dowiedział się o niedozwolonych klauzulach w umowie. Ważne wyroki TSUE i Sądu Najwyższego dostarczają wskazówek na ten temat. 

Nie czekaj z pozwaniem banku

Każda sprawa frankowa jest unikalna. Im szybciej podejmiesz działania, tym większa szansa na odzyskanie środków. Warto również pamiętać, że wybór odpowiedniego prawnika może znacząco wpłynąć na wynik sprawy. 

Propozycje ugód od banków

Banki są świadome korzystnej dla kredytobiorców sytuacji prawnej. Dlatego coraz częściej proponują ugodę. Zanim się zgodzisz, warto dokładnie przeanalizować jej warunki. 

Podsumowanie

Kredytobiorcy frankowi stoją obecnie przed szansą uregulowania swojej sytuacji prawnej. Warto skorzystać z tej okazji i podjąć odpowiednie kroki, aby odzyskać swoje pieniądze. 

Potrzebujesz pomocy prawnej? Jeśli nasz artykuł wzbudził Twoje zainteresowanie, zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 celem umówienia wizyty lub porady on-line. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Autor: Adwokat Bartosz Bednarski