ArtykułyDługi Spadkowe - Kancelaria AMK

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Tagi: #prawo-cywilne #spadek 

Dziedziczenie, zarówno z mocy ustawy jak i na podstawie testamentu wprowadza spadkobierców (i zapisobierców) w całość sytuacji majątkowej spadkodawcy. Oznacza to, że odziedziczyć po zmarłym można nie tylko aktywa, ale też długi. Długom tym ustawodawca nadał nazwę długów spadkowych. 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nabycie spadku następuje więc z mocy prawa w chwili śmierci spadkodawcy. Kodeks cywilny daje jednak pewne możliwości wyboru w zakresie dziedziczenia. Mianowicie – spadek można przyjąć w całości, można go przyjąć z pewnym ograniczeniem odpowiedzialności (z dobrodziejstwem inwentarza) i można wreszcie spadek odrzucić. 

 

Sposoby przyjęcia spadku

Pierwsza możliwość – tzw. proste przyjęcie spadku – to przyjęcie wszystkich aktywów i długów ciążących na spadkodawcy. Spadkobierca odpowiada w tym przypadku całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez spadkodawcę. Jest to dobry wybór, gdy wiemy o zmarłym, że nie miał więcej długów niż aktywów lub gdy chcemy je po prostu spłacić.  

Druga możliwość – tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – pozwala na ograniczenie odpowiedzialności za długi zmarłego tylko do wysokości aktywów, które po nim dziedziczymy. Jest to korzystne wtedy, gdy nie ma pewności co do sytuacji finansowej spadkodawcy. Należy jednak pamiętać, że aby zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności było skuteczne, konieczne jest sporządzenie spisu lub wykazu inwentarza. 

Trzecia możliwość – odrzucenie spadku – oznacza pominięcie nas w dziedziczeniu, tak w zakresie korzyści jak i odpowiedzialności.  

 

Oświadczenie o przyjęciu (odrzuceniu) spadku

Dla spadków, których otwarcie (otwarciem spadku jest moment śmierci spadkodawcy) nastąpiło po 13 października 2015 roku, podstawowym sposobem przyjęcia spadku jest przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Nie wymaga ono składania oświadczeń. Aby przyjąć spadek w sposób prosty lub go odrzucić, należy złożyć przed sądem lub notariuszem oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 

Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. W wypadku niezłożenia oświadczenia, uważa się, że spadkodawca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.  

 

Więcej informacji

Więcej informacji odnośnie spadku możecie Państwo otrzymać w naszej Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 celem umówienia wizyty lub porady on-line. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Autor: Piotr Pietrzak