ArtykułyTwoje prawa po kolizji samochodowej Kompletny przewodnik

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jakie roszczenia Ci przysługują po kolizji lub stłuczce samochodowej? Jeśli tak, ten artykuł jest dla Ciebie! Przedstawiamy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, które gwarantuje pokrycie kosztów szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. Brak takiego ubezpieczenia jest poważnym wykroczeniem i może prowadzić do surowych konsekwencji prawnych.

Gdzie zgłosić roszczenie po uszkodzeniu samochodu?

Jeśli Twój samochód został uszkodzony, masz prawo dochodzić roszczeń od różnych podmiotów. Możesz zgłosić roszczenie:

 1. Do sprawcy szkody.
 2. Bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, jeśli sprawca miał ważne ubezpieczenie OC.
 3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Możesz zgłosić roszczenie do UFG w sytuacjach, gdy:
  1. Sprawca wypadku jest nieznany lub uciekł z miejsca zdarzenia.
  2. Sprawca posiadał pojazd, który nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC.
  3. Sprawca był ubezpieczony, ale jego ubezpieczyciel ogłosił upadłość lub został zlikwidowany.
 4. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Do PBUK możesz zgłosić roszczenie, gdy:
  1. Wypadek miał miejsce na terytorium RP, a sprawca poruszał się pojazdem zarejestrowanym w państwie obcym, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego lub podpisało z PBUK umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych.
  2. Jesteś poszkodowany w wypadku za granicą, ale masz miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP, a sprawca posiadał Zieloną Kartę lub zawarł umowę ubezpieczenia OC z członkiem PBUK, którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji.

Pamiętaj, że w obu przypadkach (3 i 4) istnieją określone warunki i procedury, które muszą być spełnione, aby móc skutecznie zgłosić roszczenie.

Jakie prawa przysługują poszkodowanemu?

Jako poszkodowany, masz prawo do pełnego odszkodowania za wszelkie straty i koszty wynikłe z wypadku. Prawo przewiduje różne rodzaje odszkodowań, takie jak:

 1. Koszty naprawy – zwrot kosztów naprawy pojazdu.
 2. Koszty holowania – zwrot kosztów za holowanie pojazdu.
 3. Koszty parkowania – zwrot kosztów parkowania pojazdu, najczęściej przy tzw. szkodzie całkowitej.
 4. Koszty wynajmu pojazdu zastępczego – zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w okresie naprawy pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym.
 5. Koszty ekspertyzy – zwrot kosztów sporządzenia prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli była ona niezbędna do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Zasada pełnej kompensacji

Zasada pełnej kompensacji, zawarta w Kodeksie cywilnym, gwarantuje, że naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Oznacza to, że poszkodowany ma prawo do pełnego odszkodowania za wszelkie uszczerbki wynikłe z wypadku.

Dokumenty i terminy

Przy zgłaszaniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy, przygotuj się do przedstawienia następujących dokumentów:

 1. Dane osobowe wszystkich uczestników zdarzenia,
 2. Oświadczenie sprawcy, jeśli doszło do szkody z OC, lub notatkę policji ze zdarzenia,
 3. Dowód rejestracyjny Twojego pojazdu,
 4. Dokumentację zdjęciową uszkodzeń pojazdu.

Pamiętaj, że terminy wypłaty odszkodowania są ściśle regulowane. Zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ale nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zgłoszenia szkody, w przypadku, kiedy w terminie 30 dni nie było możliwości wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo ustalenia wysokości odszkodowania.

Podsumowanie

Pamiętaj, że po wypadku masz prawo do odszkodowania. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Twoich praw i obowiązków po kolizji, skontaktuj się z nami. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc! Nie pozwól, aby brak wiedzy kosztował Cię utratę przysługujących Ci praw.

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Kancelarii, podczas którego omówimy wszystkie szczegóły. Powierzając swoją sprawę zespołowi naszej Kancelarii, otrzymujesz pomoc doświadczonych adwokatów i gwarancję profesjonalnej opieki prawnej.

 

Czytaj więcej na naszej stronie