Kompleksowa obsługa prawna firm

Kancelaria Prawna Warszawa - Obsługa prawna firmKancelaria Adwokacka AMK świadczy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorstw. Naszym Klientom Biznesowym proponujemy stałą obsługę prawną firm, w ramach której mogą Państwo liczyć na doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług oraz zaangażowanie w prowadzone sprawy. Skrupulatność naszych prawników oraz terminowe i sprawne rozwiązywanie przedstawionych nam problemów prawnych na pewno zadowolą Państwa oczekiwania.

Misja Kancelarii

Wierzymy, że dzięki wnikliwości, szerokości podejmowanych rozważań i praktyce ubezpieczeniowej jesteśmy pomocni dla spółek, przedsiębiorstw, jak również zakładów ubezpieczeń, banków, brokerów i innych klientów biznesowych.

Oferta biznesowa

W ramach prowadzonej stałej bądź doraźnej obsługi prawnej firm oferujemy naszym klientom:

 • Kompleksową obsługę prawną przy rozpoczęciu prowadzenia działalności

  Oferujemy Państwu pomoc przy wyborze najlepszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzeniu aktów założycielskich i stosownych umów, zgłoszeniu działalności do odpowiedniego rejestru.

 • Audyty merytoryczne

  W zależności od indywidualnych potrzeb naszego Klienta Kancelaria oferuje pomoc przy audytach dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Oferujemy również pomoc w przypadku dokonania analizy zabezpieczeń finansowych prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie ubezpieczeń gospodarczych.

 • Szkolenia specjalistyczne w wybranych dziedzinach prawa,

  W zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów proponujemy zorganizowanie szkoleń, mających na celu udoskonalenie wiedzy pracowników. Zakres szkoleń ustalany jest zawsze w sposób indywidualny i jest dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o wieloletnie doświadczenie Zespołu Kancelarii.

 • Inne

  Pozostałe świadczenia uzależnione są od indywidualnych potrzeb Naszych Klientów.

 • Kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw i korporacji

  Kancelaria świadczy pomoc prawną przy opracowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów handlowych. Pomożemy Państwu również w procesie polubownej windykacji należności.

 • Obsługi sporów sądowych

  Naszych Klientów reprezentujemy przed prokuraturą, sądami powszechnymi oraz przez Sądem Najwyższym. Oferujemy pomoc w przypadku konieczności podjęcia sporu przed sądem w zakresie dochodzenia należności, dochodzenia praw wynikających z zawartych umów, w zakresie spraw pracowniczych. Bronimy również naszych Klientów przed niezasadnymi roszczeniami.

 • Prowadzenie spraw pracowniczych

  Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą spraw pracowniczych (pomoc prawna w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy), w tym również reprezentowaniem Klientów przed sądem pracy.

 • Prawo pracy

  Umiejętne zastosowanie przepisów prawa pracy może doprowadzić do wyeliminowania wielu problemów i zapewnienia właściwej ochrony stronom stosunku pracy.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek praca cywilnego,
 • spółek prawa handlowego,
 • osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek z wyżej wskazanych form,
 • organizacji rządowych, pozarządowych,
 • klientów indywidualnych o potrzebach biznesowych.

Obsługa prawna firmKancelaria stosuje formy rozliczeń w formie stawki miesięcznej ryczałtowej oraz w formie stawki godzinowej. W przypadku powierzenia nam stałej obsługi prawnej Państwa firmy stawka wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest w drodze indywidualnych negocjacji. Naszym celem jest zawsze dostosowanie naszej oferty do Państwa potrzeb.

Obsługa Prawna Firm

Adwokaci i Radcy Prawni – Zapraszamy na bezpośrednie spotkanie a także do kontaktu za pośrednictwem Internetu lub telefonu.

Artykuły dla Biznesu na naszej stronie

 • Wszystkie
 • barchartrace
 • Biznes
 • prawo cywilne
 • transport