Kompleksowa obsługa prawna firm

Kancelaria Prawna Warszawa - Obsługa prawna firmKancelaria Adwokacka AMK świadczy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorstw. Naszym Klientom Biznesowym proponujemy stałą obsługę prawną firm, w ramach której mogą Państwo liczyć na doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług oraz zaangażowanie w prowadzone sprawy. Skrupulatność naszych prawników oraz terminowe i sprawne rozwiązywanie przedstawionych nam problemów prawnych na pewno zadowolą Państwa oczekiwania.

Misja Kancelarii

Wierzymy, że dzięki wnikliwości, szerokości podejmowanych rozważań i praktyce ubezpieczeniowej jesteśmy pomocni dla spółek, przedsiębiorstw, jak również zakładów ubezpieczeń, banków, brokerów i innych klientów biznesowych.

Oferta biznesowa

W ramach prowadzonej stałej bądź doraźnej obsługi prawnej firm oferujemy naszym klientom:

 • Kompleksową obsługę prawną przy rozpoczęciu prowadzenia działalności

  Oferujemy Państwu pomoc przy wyborze najlepszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzeniu aktów założycielskich i stosownych umów, zgłoszeniu działalności do odpowiedniego rejestru.

 • Audyty merytoryczne

  W zależności od indywidualnych potrzeb naszego Klienta Kancelaria oferuje pomoc przy audytach dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Oferujemy również pomoc w przypadku dokonania analizy zabezpieczeń finansowych prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie ubezpieczeń gospodarczych.

 • Szkolenia specjalistyczne w wybranych dziedzinach prawa,

  W zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów proponujemy zorganizowanie szkoleń, mających na celu udoskonalenie wiedzy pracowników. Zakres szkoleń ustalany jest zawsze w sposób indywidualny i jest dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o wieloletnie doświadczenie Zespołu Kancelarii.

 • Inne

  Pozostałe świadczenia uzależnione są od indywidualnych potrzeb Naszych Klientów.

 • Kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw i korporacji

  Kancelaria świadczy pomoc prawną przy opracowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów handlowych. Pomożemy Państwu również w procesie polubownej windykacji należności.

 • Obsługi sporów sądowych

  Naszych Klientów reprezentujemy przed prokuraturą, sądami powszechnymi oraz przez Sądem Najwyższym. Oferujemy pomoc w przypadku konieczności podjęcia sporu przed sądem w zakresie dochodzenia należności, dochodzenia praw wynikających z zawartych umów, w zakresie spraw pracowniczych. Bronimy również naszych Klientów przed niezasadnymi roszczeniami.

 • Prowadzenie spraw pracowniczych

  Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą spraw pracowniczych (pomoc prawna w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy), w tym również reprezentowaniem Klientów przed sądem pracy.

 • Prawo pracy

  Umiejętne zastosowanie przepisów prawa pracy może doprowadzić do wyeliminowania wielu problemów i zapewnienia właściwej ochrony stronom stosunku pracy.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek praca cywilnego,
 • spółek prawa handlowego,
 • osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek z wyżej wskazanych form,
 • organizacji rządowych, pozarządowych,
 • klientów indywidualnych o potrzebach biznesowych.

Obsługa prawna firmKancelaria stosuje formy rozliczeń w formie stawki miesięcznej ryczałtowej oraz w formie stawki godzinowej. W przypadku powierzenia nam stałej obsługi prawnej Państwa firmy stawka wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest w drodze indywidualnych negocjacji. Naszym celem jest zawsze dostosowanie naszej oferty do Państwa potrzeb.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią nie tylko w przypadku poszukiwania stałej obsługi prawnej Państwa przedsiębiorstwa. Oferujemy nasze usługi również w przypadku potrzeby uzyskania pomocy prawnej w konkretnej, indywidualnej sprawie.

Pracownicy Kancelarii mają długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek notowanych na GPW, spółek transportowych, spółek budowlanych i projektantów.

Siedziba Kancelarii znajduje się w Warszawie, jednakże usługi prawne dla naszych Klientów wykonujemy na terenie całego kraju. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu podczas którego omówimy wszystkie szczegóły. Nasze dane kontaktowe znajdziesz pod tym linkiem,  Zapraszamy  również do skorzystania z formularza kontaktowego umieszczonego poniżej lub kontaktu bezpośredniego z pod numerem telefonu tel: +48 882 120 775

Formularz kontaktowy

Artykuły dla Biznesu na naszej stronie