OfertaBłąd medyczny

Błąd medyczny i jego skutki

Skutki tzw. „błędów medycznych” coraz częściej stanowią przedmiot rozważań sądów powszechnych, bowiem od paru lat obserwujemy zjawisko zwiększenia się dochodzenia roszczeń od lekarzy i pozostałych pracowników medycznych za wadliwe diagnozy i wadliwe leczenie. Błąd medyczny i jego potrafią być katastrofalne nie tylko dla życia i zdrowia osoby, która padła ich ofiarą, ale również dla najbliższych tej osoby.

 

Uzyskamy dla Ciebie świadczenia

Jeżeli wskutek postawienia błędnej diagnozy lekarskiej, zastosowania wadliwego leczenia, braku spełnienia wymogów sanitarnych doszło do rozstroju Twojego zdrowia, Nasz Zespół może pomóc w uzyskaniu m. in. takich świadczeń jak:

  • jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy, tzw. szkoda,
  • zadośćuczynienia pieniężnego za uszczerbek niemajątkowy (rozstrój zdrowia), tzw. krzywda,
  • renty na zwiększone potrzeby życiowe,
  • sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu – jeżeli poszkodowany stał się inwalidą,
  • koszty pogrzebu – w przypadku śmierci poszkodowanego,
  • „renty alimentacyjnej” – w przypadku śmierci poszkodowanego.

Niektórych z wyżej wskazanych świadczeń może dochodzić nie tylko osoba, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ale także uprawniony członek rodziny osoby zmarłej spełniający określone warunki, tj.:

  • małżonek;
  • dzieci: własne, drugiego małżonka, przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej;

 

Kontakt i dodatkowe informacje

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na kontakt z naszą Kancelarią podpowiemy w jaki sposób uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz pozostałe należne świadczenia w przypadku, w którym staliście się Państwo albo Państwa bliscy ofiarą „błędu medycznego”. Dokonamy również wstępnej weryfikacji zgromadzonej dokumentacji i ocenimy najkorzystniejszą drogę do uzyskania należnych świadczeń. Zespół Kancelarii pomoże również w uzyskaniu świadczeń od ubezpieczyciela lekarza czy placówki medycznej, w której doszło do nieprawidłowości.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Kancelarii, podczas którego omówimy wszystkie szczegóły. Powierzając swoją sprawę zespołowi naszej Kancelarii, otrzymujesz pomoc doświadczonych adwokatów i gwarancję profesjonalnej opieki prawnej.

Czytaj więcej na naszej stronie