OfertaOdszkodowanie

Kancelaria Adwokacka AMK to zespół osób na co dzień współpracujących z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w Polsce i posiadających bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań związanych z:

 • wypadkami i kolizjami komunikacyjnymi (odszkodowanie po wypadku za uszkodzony lub zniszczony pojazd),
 • pokryciem wszelkich kosztów poniesionych na leczenie, zakupów leków i rehabilitację,
 • zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia, renta wyrównawcza,
 • odszkodowanie za utracony dochód
 • szkodami spowodowanymi przez zwierzynę, np.: dzika,
 • nienależytym wykonaniem umowy,
 • śmiercią osoby bliskiej,
 • błędem medycznym,
 • błędem projektowym czy budowalnym,
 • zniszczeniem mienia,
 • zalaniem lokalu.

Kancelaria Adwokacka Warszawa - Kancelaria Prawna WarszawaPowiemy w jaki sposób uzyskać odszkodowanie po wypadku, kolizji, upadku na chodniku. Dokonamy również wstępnej weryfikacji zgromadzonej dokumentacji i ocenimy najkorzystniejszą drogę do uzyskania należnych świadczeń.

Zespół Kancelarii pomoże również w obronie przez nieuzasadnionymi roszczeniami jak również w przypadku gdy spotkała Ciebie odmowa wypłaty odszkodowania.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z kancelarią w naszej siedzibie na Ursynowie, podczas którego omówimy wszystkie szczegóły. Wszelkie dane kontaktowe pod przyciskiem poniżej.