Adrianna TańskaPrawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka pracy magisterskiej pt. „Badanie przyczyn katastrof lotniczych.”
Od początku swojej kariery związana jest z Kancelariami Prawnymi na terenie Warszawy.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie lotniczym, prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz prawie przewozowym.
Biegle włada językiem angielskim.