Andrzej Koryciński

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2009 – 2013 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zdobywając jednocześnie doświadczenie zawodowe pod patronatem Mecenasa Henryka Szymona Osiejewicza. Już w trakcie aplikacji wyspecjalizował się w dochodzeniu odszkodowań oraz w sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych, prowadząc sprawy jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku, co czyni do dzisiaj.

Specjalizuje się głównie w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, prawa przewozowego oraz powstałych na gruncie przepisów Konwencji CMR. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi także w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych.