Anna Maria KubiakAdwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni praktyk rynku ubezpieczeń. Adwokat specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego, handlowego oraz ubezpieczeń gospodarczych.

Praktykę zawodową rozpoczęła w Kancelarii dr Ziemski & Partners w Poznaniu. W 2007 roku rozpoczęła pracę w Towarzystwie Ubezpieczeń HDI-Gerling Polska S.A. na stanowisku likwidatora szkód korporacyjnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń majątkowych, w szczególności gwarancji ubezpieczeniowych. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie współpracowała z Kancelarią Adwokacką Henryk Szymon Osiejewicz.

Adwokat Anna Maria Kubiak jest autorką wielu publikacji naukowych w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. W 2008 roku wydala publikację: Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek (wydawnictwo Branta). W tym samym roku ukazała się również publikacja: Ubezpieczenie OC biur rachunkowych praktyczne porady dla klienta i biura (Monitor Księgowego nr 20 /120). W roku 2012 ukazała się kolejna publikacja adwokat Anny Marii Kubiak: Interes ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek i na rzecz osoby trzeciej (Prawo Asekuracyjne 4/2012).

Adwokat Anna Maria Kubiak specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym. W trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej zajmowała się rejestracją podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzała akty założycielskie spółek, liczne umowy cywilnoprawne oraz statuty. Uczestniczyła również w procesach łączenia i podziału spółek handlowych. Reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi głównie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
W chwili obecnej adwokat Anna Maria Kubiak współpracuje na stałe z jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych, świadcząc usługi doradztwa prawnego oraz reprezentując klienta przed sądami powszechnymi w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.