Barbara Borucka - Kancelaria Adwokacka AMK WarszawaPraktykantka

Barbara Borucka to studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W toku studiów, w ramach wymiany studenckiej, zrealizowała jeden semestr na Wydziale Prawa Uniwersytetu Barcelońskiego. Interesuje się prawem międzynarodowym publicznym, prawem wyznaniowym oraz historią. Włada biegle językiem angielskim i w sposób komunikatywny językiem hiszpańskim.