Barbara Borucka - Kancelaria Adwokacka AMK WarszawaAplikantka radcowska

Barbara Borucka w 2021 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła pracę magisterską z prawa międzynarodowego publicznego pt. „Formy realizacji odpowiedzialności międzynarodowej państw za czyny niezgodne z prawem”.

W toku studiów, w ramach wymiany studenckiej, zrealizowała jeden semestr na Wydziale Prawa Uniwersytetu Barcelońskiego. Interesuje się prawem międzynarodowym publicznym, prawem wyznaniowym oraz historią.

Włada biegle językiem angielskim i w sposób komunikatywny językiem hiszpańskim.

W 2022 roku rozpoczyna aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.