Bartosz Krzysztof Bednarski

Bartosz Krzysztof Bednarski

Adwokat

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Były członek sekcji cywilnej Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Centrum Prawa Amerykańskiego University of Florida, Levin College of Law.  

W czasie odbywania aplikacji adwokackiej aktywnie wspierał Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Warszawskiej oraz członków Zespołu Orzekającego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w wykonywaniu powierzonych czynności.

Współpracował z kilkoma renomowanymi warszawskimi kancelariami świadcząc pomoc prawną na rzecz krajowych i zagranicznych klientów, zarówno tych indywidualnych, jak i korporacyjnych. Zajmował się prawem procesowym, prowadząc spory cywilne, obronę w sprawach karnych, a także obsługę prawną w zakresie postępowań administracyjnych.

Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz taktyką prowadzenia procesów. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym – począwszy od zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych, poprzez prawo spadkowe, rodzinne, po prawo rzeczowe. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.