Katarzyna Kotur

Aplikantka adwokacka

Absolwentka studiów prawniczych ze specjalizacją business law na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku odbywa aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Wiedzę zdobytą na obu kierunkach studiów oraz zainteresowanie prawem ubezpieczeniowym połączyła pisząc pracę magisterską o tematyce „White collar crime na rynku ubezpieczeń”. Posiada dwuletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej zdobyte w trakcie pracy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych, prawie handlowym oraz prawie i postępowaniu karnym.

Posługuje się językiem angielskim.