Katarzyna KubitAdwokat

Edukacja i Wczesna Kariera
Adwokat Katarzyna Kubit, od lipca 2013 roku wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła również Podyplomowe Studia Europejskich Stosunków Ekonomiczno-Finansowo-Prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie Zawodowe
Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w prokuraturze, a następnie jako aplikantka adwokacka, aktywnie wspierając swojego patrona, adw. Eugeniusza Baworowskiego. Od 2013 roku prowadzi własną praktykę adwokacką, współpracując z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie. Jej praktyka skupia się na świadczeniu pomocy prawnej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.

Specjalizacje
Adwokat Kubit specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym oraz cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych oraz obronie w sprawach karnych.

Dodatkowe Role i Osiągnięcia
Od 2019 roku pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w Radzie Nadzorczej spółki prawa handlowego. Przez dwa lata pracowała także na stanowisku likwidatora szkód korporacyjnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Filozofia Prawnicza
Adwokat Kubit w swojej praktyce kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, dążąc do zapewnienia najwyższej jakości usług prawnych. Jej zaangażowanie w ochronę praw klientów oraz dążenie do sprawiedliwości są fundamentem jej zawodowej etyki.