Milena ZawadzkaRadca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach międzynarodowego programu edukacyjnego ukończyła jeden semestr na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia).

W 2017 r. ukończyła aplikację radcowską i po pozytywnie zdanym egzaminie została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej związana z rynkiem ubezpieczeniowym. Już w trakcie studiów podjęła pracę jako specjalista ds. likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Następnie, kontynuując obraną drogę, rozpoczęła pracę w jednej z największych na polskim rynku firm działających na zlecenia ubezpieczycieli, gdzie na stanowisku prawnika odpowiedzialna była za bieżącą obsługę prawną likwidacji szkód ubezpieczeniowych (OC przedsiębiorstw, AR, MB, MloP, CPM, BI, CAR). Następnie pełniąc funkcję zastępcy kierownika działu sprawowała kontrolę nad procesem likwidacji szkód, zapewniała wsparcie merytoryczne pracownikom działu oraz zatwierdzała przygotowane przez nich opinie prawne. Przez dwa lata wspomagała również dział likwidacji szkód międzynarodowych.

W trakcie odbywania aplikacji radcowskiej współpracowała z dwiema kancelariami radcowskimi.