PrakPiotr Pietrzak - Kancelaria Prawna AMK w Warszawietykant

Piotr Pietrzak, studiował na  Wydziale Prawa i Administracji oraz w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył seminaria dyplomowe z teorii prawa oraz prawa medycznego. Pracę magisterką napisał o teorii prawa tzw. szkoły poznańskiej w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.

Jako student aktywnie działał w kole naukowych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Koła naukowe to „Ius et Civitas” i „KN Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”.