Rafał Stypułkowski - Kancelaria Adwokacka AMKPraktykant

Rafał Stypułkowski aktualnie student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Działa jako aktywny członek grupy lokalnej ELSA Warszawa.
Z zainteresowań natury prawniczej interesuje go prawo cywilne, a poza nim również nowoczesne technologie oraz sport.