OfertaOdszkodowania

Nasze drogi stają się coraz bardziej niebezpiecznym miejscem. W każdym roku rośnie liczba wypadków samochodowych, w tym takich, w których kierowcy lub pasażerowie odnieśli poważne skutki zdrowotne bądź niestety ponieśli śmierć.

Jeżeli ucierpiałeś w wyniku wypadku komunikacyjnego, Nasz Zespół pomoże w uzyskaniu m. in. takich świadczeń jak:

  • odszkodowania za uszkodzonych pojazd i rzeczy, które znajdowały się w pojeździe.
  • zadośćuczynienia pieniężnego za rozstrój zdrowia (jeżeli poszkodowany odniósł obrażenia fizyczne tj. został ranny bądź psychiczne w wyniku kolizji),
  • renty na zwiększone potrzeby życiowe (jeżeli w związku z uszczerbkiem na zdrowiu konieczne jest cykliczne kupno leków, wizyt lekarskich, rehabilitacji itp.).
  • renty za utracone dochody (np. w postaci różnicy pomiędzy zarobkami uzyskiwanymi przed wypadkiem a rentą zdrowotną uzyskiwaną po wypadku),
  • sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu – jeżeli poszkodowany stał się inwalidą,
  • koszty pogrzebu – w przypadku śmierci poszkodowanego,
  • „renty alimentacyjnej” – w przypadku śmierci poszkodowanego.

Niektórych z wyżej wskazanych świadczeń może dochodzić nie tylko osoba, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ale także uprawniony członek rodziny osoby zmarłej spełniający określone warunki, tj.:

  • małżonek;
  • dzieci: własne, drugiego małżonka, przysposobione,
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej;

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na kontakt z naszą Kancelarią podpowiemy w jaki sposób uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz pozostałe należne świadczenia w przypadku, w którym staliście się Państwo albo Państwa bliscy ofiarą wypadku komunikacyjnego. Dokonamy również wstępnej weryfikacji zgromadzonej dokumentacji i ocenimy najkorzystniejszą drogę do uzyskania należnych świadczeń. Zespół Kancelarii pomoże również w uzyskaniu świadczeń od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Kancelarii w naszej siedzibie na Ursynowie, podczas którego omówimy wszystkie szczegóły. Powierzając swoją sprawę zespołowi naszej Kancelarii, otrzymujesz pomoc doświadczonych adwokatów i gwarancję profesjonalnej opieki prawnej.