Kontakt i godziny otwarcia

Godziny otwarcia kancelarii

Godziny otwarcia: pon-pt  od 08.00 do 18.00
Spotkanie w dniach i godzinach innych niż wyżej wymienione można umówić telefonicznie.

link: https://lawyersoffice.pl/kontakt/

Czy konieczna jest osobista wizyta w kancelarii?

Zdecydowanie doradzamy naszym klientom osobistą wizytę w kancelarii, celem omówienia szczegółów i strategii prowadzonej sprawy. Rozumiemy jednak, że spotkanie takie może być dla Państwa trudne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy wizyty we wskazanym przez Państwa miejscu lub za pomocą źródeł elektronicznych takich jak email czy telefon.

link: https://lawyersoffice.pl/kontakt/

Prawo transportowe

Kiedy przewoźnik odpowiada za szkodę?

Aby przewoźnik odpowiadał za szkodę  w substytucji towaru spełnione zostać muszą łącznie cztery przesłanki:

  1. Szkoda polega na utracie częściowej/całkowitej przesyłki bądź uszkodzeniu przesyłki;
  2. Związek czasowy z przewozem, tj. szkoda powstała w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem;
  3. Związek przyczynowy pomiędzy okolicznością zaistniałą podczas przewozu, z którą Konwencja wiąże obowiązek odszkodowawczy a szkodą, tj. nie zachodzą przesłanki zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności;
  4. Wina przewoźnika;

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/cmr-zastosowanie-i-zasady-odpowiedzialnosci-przewoznika/