Kontakt i godziny otwarcia

Godziny otwarcia kancelarii

Godziny otwarcia: pon-pt  od 08.00 do 18.00
Spotkanie w dniach i godzinach innych niż wyżej wymienione można umówić telefonicznie.

link: https://lawyersoffice.pl/kontakt/

Porady prawne online

Porady prawne online

Kancelaria Prawna AMK świadczy pełen wachlarz swoich usługi również w formie elektronicznej poprzez sieć Internet i systemy wideo konferencji.

Nasz zespół prawny jest przygotowany do umawiania i odbywania spotkań on-line jako uzupełnienie lub w zastępstwie osobistej wizyty w kancelarii.

 

Jak uzyskać poradę prawną prze Internet i jak wygląda cały proces, można dowiedzieć się pod tym adresem: https://lawyersoffice.pl/oferta/porady-online/

Czy konieczna jest osobista wizyta w kancelarii?

Zdecydowanie doradzamy naszym klientom osobistą wizytę w kancelarii, celem omówienia szczegółów i strategii prowadzonej sprawy. Rozumiemy jednak, że spotkanie takie może być dla Państwa trudne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy wizyty we wskazanym przez Państwa miejscu lub za pomocą źródeł elektronicznych takich jak email czy telefon.

link: https://lawyersoffice.pl/kontakt/

Kim są pracownicy Kancelarii Prawnej AMK?

Pracownicy Kancelarii Prawnej AMK to zarówno adwokaci jak i radcy prawni oraz aplikanci adwokaccy z wieloletnim doświadczeniem.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i przydzielamy prawnika z największym doświadczeniem w danej dziedzinie.

Poznaj nas lepiej: https://lawyersoffice.pl/#!/onas

Obsługa prawna firm

Kancelaria Adwokacka AMK świadczy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorstw. Naszym Klientom Biznesowym proponujemy stałą obsługę prawną, w ramach której mogą Państwo liczyć na doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

 

Więcej szczegółów dotyczących obsługi prawnej przedsiębiorstw, można uzyskać na naszej stronie dedykowanej odbiorcy biznesowemu: Obsługa Prawna Firm

Social Media

Nasze serwisy społecznościowe:

FAQ - Prawo transportowe

Kiedy przewoźnik odpowiada za szkodę?

Aby przewoźnik odpowiadał za szkodę  w substytucji towaru spełnione zostać muszą łącznie cztery przesłanki:

  1. Szkoda polega na utracie częściowej/całkowitej przesyłki bądź uszkodzeniu przesyłki;
  2. Związek czasowy z przewozem, tj. szkoda powstała w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem;
  3. Związek przyczynowy pomiędzy okolicznością zaistniałą podczas przewozu, z którą Konwencja wiąże obowiązek odszkodowawczy a szkodą, tj. nie zachodzą przesłanki zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności;
  4. Wina przewoźnika;

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/cmr-zastosowanie-i-zasady-odpowiedzialnosci-przewoznika/

 

Klauzula Paramount

Wzmianka w liście przewozowym, że konkretny przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji CMR. Oświadczenie takie umieszczane jest w treści listu przewozowego i zwiększa prawdopodobieństwo, że sądy państwa niewiązanego Konwencją CMR, na zasadzie lex contractus zastosują ją w wynikłym sporze.

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/cmr-zastosowanie-i-zasady-odpowiedzialnosci-przewoznika/

FAQ - Prawo pracy

Co to jest mobbing?

Definicja mobbingu została zawarta w Kodeksie pracy, w którym wskazano, że:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/mobbing/