Kontakt i godziny otwarcia

Godziny otwarcia kancelarii

Godziny otwarcia: pon-pt  od 08.00 do 18.00
Spotkanie w dniach i godzinach innych niż wyżej wymienione można umówić telefonicznie.

link: https://lawyersoffice.pl/kontakt/

Porady prawne online

Porady prawne online

Kancelaria Prawna AMK świadczy pełen wachlarz swoich usługi również w formie elektronicznej poprzez sieć Internet i systemy wideo konferencji.

Nasz zespół prawny jest przygotowany do umawiania i odbywania spotkań on-line jako uzupełnienie lub w zastępstwie osobistej wizyty w kancelarii.

 

Jak uzyskać poradę prawną prze Internet i jak wygląda cały proces, można dowiedzieć się pod tym adresem: https://lawyersoffice.pl/oferta/porady-online/

Czy konieczna jest osobista wizyta w kancelarii?

Zdecydowanie doradzamy naszym klientom osobistą wizytę w kancelarii, celem omówienia szczegółów i strategii prowadzonej sprawy. Rozumiemy jednak, że spotkanie takie może być dla Państwa trudne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oferujemy wizyty we wskazanym przez Państwa miejscu lub za pomocą źródeł elektronicznych takich jak email czy telefon.

link: https://lawyersoffice.pl/kontakt/

Kim są pracownicy Kancelarii Prawnej AMK?

Pracownicy Kancelarii Prawnej AMK to zarówno adwokaci jak i radcy prawni oraz aplikanci adwokaccy z wieloletnim doświadczeniem.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i przydzielamy prawnika z największym doświadczeniem w danej dziedzinie.

Poznaj nas lepiej: https://lawyersoffice.pl/#!/onas

Obsługa prawna firm

Kancelaria Adwokacka AMK świadczy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorstw. Naszym Klientom Biznesowym proponujemy stałą obsługę prawną, w ramach której mogą Państwo liczyć na doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

 

Więcej szczegółów dotyczących obsługi prawnej przedsiębiorstw, można uzyskać na naszej stronie dedykowanej odbiorcy biznesowemu: Obsługa Prawna Firm

Social Media

Nasze serwisy społecznościowe:

FAQ - Prawo transportowe

Kiedy przewoźnik odpowiada za szkodę?

Aby przewoźnik odpowiadał za szkodę  w substytucji towaru spełnione zostać muszą łącznie cztery przesłanki:

  1. Szkoda polega na utracie częściowej/całkowitej przesyłki bądź uszkodzeniu przesyłki;
  2. Związek czasowy z przewozem, tj. szkoda powstała w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem;
  3. Związek przyczynowy pomiędzy okolicznością zaistniałą podczas przewozu, z którą Konwencja wiąże obowiązek odszkodowawczy a szkodą, tj. nie zachodzą przesłanki zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności;
  4. Wina przewoźnika;

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/cmr-zastosowanie-i-zasady-odpowiedzialnosci-przewoznika/

 

Klauzula Paramount

Wzmianka w liście przewozowym, że konkretny przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji CMR. Oświadczenie takie umieszczane jest w treści listu przewozowego i zwiększa prawdopodobieństwo, że sądy państwa niewiązanego Konwencją CMR, na zasadzie lex contractus zastosują ją w wynikłym sporze.

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/cmr-zastosowanie-i-zasady-odpowiedzialnosci-przewoznika/

FAQ - Prawo pracy

Co to jest mobbing?

Definicja mobbingu została zawarta w Kodeksie pracy, w którym wskazano, że:

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/mobbing/

FAQ - Prawo cywilne

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

W związku z tym, że służebność drogi koniecznej w pewnym sensie ogranicza właściciela nieruchomości służebnej w wykonywaniu jego prawa własności, służebność ta ustanawiana jest za odpowiedniwynagrodzeniem. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej najczęściej przybiera formę jednorazowego świadczenia. Oprócz tego sądy ustalają również świadczenia okresowe jako wynagrodzenie za służebność. Co więcej, sądy często przychylają się do wniosków właścicieli nieruchomości służebnych o zmianę wysokości świadczeń okresowych z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Przyjmuje się, że zmiana wysokości świadczeń okresowych jest możliwa ze względu na zmianę stosunków.  

link:https://lawyersoffice.pl/artykuly/sluzebnosc-drogi-koniecznej/

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nabycie spadku następuje więc z mocy prawa w chwili śmierci spadkodawcy. Kodeks cywilny daje jednak pewne możliwości wyboru w zakresie dziedziczenia. Mianowicie – spadek można przyjąć w całości, można go przyjąć z pewnym ograniczeniem odpowiedzialności (z dobrodziejstwem inwentarza) i można wreszcie spadek odrzucić. 

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/odpowiedzialnosc-za-dlugi-spadkowe/

 

Czym jest zachowek?

Podstawowym celem zachowku jest ochrona interesów osób najbliższych spadkodawcy, które nie otrzymały ułamkowo przewidzianego przez prawo udziału w spadku (bo, np. w testamencie nie przewidziano dla nich żadnego przysporzenia), a które byłyby powołane do spadku, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego. 

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/zachowek/

 

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jest stosunkowo nową instytucją prawną. Została wprowadzona w 2008 r. celem uregulowania prawnego sytuacji usadowienia słupów energetycznych i tym podobnych urządzeń na działkach nie stanowiących własności przedsiębiorstw przesyłowych. Nie wskazując na definicję kodeksową, wskazać należy za Sądem Apelacyjnym w Warszawie (sygn. akt V ACa 54/19).

link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/sluzebnosc-przesylu/

 

Zachowek a wydziedziczenie 

Wydziedziczenie jest określeniem bardzo często używanym w życiu codziennym, jednakże jego potoczne rozumienie może być mylne. W sensie prawnym, wydziedziczenie jest bowiem właśnie pozbawieniem prawa do zachowku osób w zwyczajnych okolicznościach do niego uprawnionych.
Ze względu na tak ciężkie dla potencjalnego spadkobiercy konsekwencje, spadkodawca został ograniczony w możliwości wydziedziczenia, wyłącznie do ustawowo określonych sytuacji.
Zgodnie z art. 1008 Kodeksu Cywilnego  są to następujące sytuacje:

  1. spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje wbrew zasadom współżycia społecznego,
  2. dokonał przeciw spadkodawcy lub jego najbliższej osobie umyślnego przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu, lub wolności, albo rażącej obrazy czci,
  3. nie dopełnia w sposób uporczywy obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

Link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/zachowek-a-wydziedziczenie/

 

Co to jest jest zdolność do dziedziczenia?

Jeśli mówimy o dziedziczeniu wskazujemy tutaj możność nabycia praw i obowiązków o charakterze majątkowym na skutek dziedziczenia po zmarłym – jest to nic innego jak wejście w ogół sytuacji prawnej spadkodawcy.

Link: https://lawyersoffice.pl/artykuly/zdolnosc-dziedziczenia/