Justyna Cudna-WilkAdwokat

Adwokat Justyna Cudna-Wilk ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od czerwca 2014 wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prawie rodzinnym w aspekcie międzynarodowym. Prowadziła sprawy o nakazanie powrotu dziecka lub wykonywanie kontaktów z dzieckiem oraz wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunkach transgranicznych na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. oraz rozporządzenia Bruksela IIa. Posiada też dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie dochodzenia alimentów w aspekcie transgranicznym na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009, konwencji haskiej z 2007 r oraz umów dwustronnych. Przez wiele lat zajmowała się międzynarodowymi sprawami opiekuńczymi w zakresie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów tj. problemami naszych obywateli zamieszkałych w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Norwegii z właściwymi służbami socjalno-opiekuńczymi m.in. Jugendamtami, Bernevernet, czy Social Service.

Pani Mecenas Justyna Cudna-Wilk ma również doświadczenie w sprawach rodzinnych jak rozwód, władza rodzicielska, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, kontakty z dziećmi (rodziców, dziadków), opieka naprzemienna, podział majątku wspólnego oraz rozliczenia konkubinatu, a także w sprawach spadowych tj.. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadziła szkolenia z dochodzenia alimentów w aspekcie transgranicznym. Biegle posługuje się językiem angielskim.