Adwokat

Adwokat Justyna Cudna-Wilk ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od czerwca 2014 wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prawie rodzinnym w aspekcie międzynarodowym. Prowadziła sprawy o nakazanie powrotu dziecka lub wykonywanie kontaktów z dzieckiem oraz wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunkach transgranicznych na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. oraz rozporządzenia Bruksela IIa. Posiada też dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie dochodzenia alimentów w aspekcie transgranicznym na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009, konwencji haskiej z 2007 r oraz umów dwustronnych. Przez wiele lat zajmowała się międzynarodowymi sprawami opiekuńczymi w zakresie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów tj. problemami naszych obywateli zamieszkałych w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Norwegii z właściwymi służbami socjalno-opiekuńczymi m.in. Jugendamtami, Bernevernet, czy Social Service.
Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Prowadziła szkolenia z dochodzenia alimentów w aspekcie transgranicznym. Biegle posługuje się językiem angielskim.