Wojciech Nowicki - Radca PrawnyRadca Prawny

Radca prawny Wojciech Nowicki ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 r. po odbytej aplikacji radcowskiej zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz taktyką prowadzenia procesów. Specjalizuje się w sprawach cywilnych i rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych, rozwodowych i spadkowych.