ArtykułyKancelaria Prawna AMK

Nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych

20 maja 2021, zgodnie z „Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”, wchodzą w życie przepisy dotyczące osób poruszających się na elektrycznych hulajnogach, ale również wrotkarzy czy rolkarzy. Co się zmieni?

Zgodnie z Ustawą, art. 33 ust 1 otrzymuje brzmienie:

 1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Natomiast po art. 33 dodaje się art. 33a, który uwzględnia między innymi zapisy:

 1.  Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

 2. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Podsumowując, od dnia 20 marca 2021 poruszając się hulajnogą elektryczną:

 1. Trzeba poruszać się po trasie dla rowerów
 2. Jeżeli nie ma dostępnej trasy rowerowej, to możemy wjechać na jezdnię, ale tylko tam gdzie prędkość dozwolona to 30.
 3. W innych przypadkach poruszać możemy się po chodniku.

 

Z jaką maksymalną prędkością można poruszać się hulajnogą?

Jeżeli chodzi o poruszanie się hulajnogą elektryczną po chodniku, ustawodawca nie podał jednoznacznej prędkości poruszania się. Według art.33c kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Ważnym zapisem jest również ten, że kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Maksymalna prędkość na trasach rowerowych i jezdniach została zapisana dokładnie i ustalona na 20 km/h.

 

Kto może poruszać się hulajnogą elektryczną?

Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Z kolei osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

 

Jak można parkować hulajnogę?

Nowa ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie dopuszczalne tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 1. hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni;
 2. hulajnoga będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika;

 

Co jest zabronione podczas poruszania się hulajnogą elektryczną?

„Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw” wprowadza również szereg zakazów związanych z poruszaniem się na hulajnogach elektrycznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

 1. kierowanie hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 2. przewożenie hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów,
 3. ciągnięcie lub holowanie hulajnogą innych pojazdów;

 

Więcej informacji

Więcej informacji możecie Państwo otrzymać w naszej Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 celem umówienia wizyty lub porady on-line. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Autor: Barbara Borucka

Zdjęcia: Technologia zdjęcie utworzone przez teksomolika – pl.freepik.com