Wyłączenie biegłego - Kancelaria Adwokacka AMK

Kiedy można wyłączyć biegłego

Rozumienie procesu i zasad dotyczących wyłączenia biegłego w postępowaniu sądowym jest kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwości i obiektywizmu w sądzie. W tym artykule omówimy, kiedy i na jakich zasadach można wnioskować o wyłączenie biegłego, co jest istotne zarówno dla prawników, jak i osób uczestniczących w postępowaniu. Rola biegłego  Opinie biegłego w postępowaniach sądowym częstokroć odgrywają kluczową rolę…

Szkoda na osobie – jakie roszczenia Ci przysługują (600x300)

Szkoda na osobie – jakie roszczenia Ci przysługują?

W prawie cywilnym możemy spotkać się z ogólnym podziałem szkód na szkody na mieniu (np. gdy doszło do uszkodzenia pojazdu, nieruchomości) oraz szkody na osobie. Te drugie dotyczą sytuacji, w których doszło do uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, cierpień psychicznych, a nawet śmierci poszkodowanego. W tym artykule dowiesz się, jakie uprawnienia przysługują Ci w przypadku…

Twoje prawa po kolizji samochodowej Kompletny przewodnik

Twoje prawa po kolizji samochodowej: Kompletny przewodnik!

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jakie roszczenia Ci przysługują po kolizji lub stłuczce samochodowej? Jeśli tak, ten artykuł jest dla Ciebie! Przedstawiamy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC Każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, które gwarantuje pokrycie kosztów szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. Brak…

Uprowadzenie dziecka za granicę

International Child Abduction (2/2)

International Child Abduction – in part I In the first article entitled „International child abduction” we touched on issues such as: International child abduction in the light of Brussels II ter Brussels II ter vs. Hague Convention Brussels II ter Regulation – definition International child abduction – court proceedings Execution within 6 weeks You can…

Uprowadzenie dziecka za granicę

Uprowadzenie dziecka za granicę (2/2)

Uprowadzenie dziecka za granicę – część I W pierwszej części artykułu pt.: „Uprowadzenie dziecka za granicę” poruszyliśmy kwestie takie jak: Uprowadzenie dziecka za granicę w świetle nowego rozporządzenia Bruksela II ter Bruksela II ter a Konwencja Haska Rozporządzenie Bruksela II ter – definicja Uprowadzenie dziecka za granicę a szybkość postępowania sądowego Wykonanie w terminie 6…