Wielkość przewozu ładunków towarowych w UE w latach 2008 – 2019. Transport drogowy wyrażony w milionach tonokilometrów.

Link: Oferta w zakresie obsługi prawnej firm przewozowych i spedycyjnych.