Międzynarodowy List Przewozowy CMR

Skrót z francuskiego Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku (dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o przewóz).

CMR - Prawo transportowe

CMR – zastosowanie i zasady odpowiedzialności przewoźnika

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)   Konwencja CMR– kiedy będzie mieć zastosowanie ? Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR skrót z francuskiego Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route) znajduje zastosowanie do każdego przewozu towarów, jeśli miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej…