ArtykułyAlimenty od małżonka - Kancelaria Adwokacka AMK

Alimenty od małżonka 

 

Co to są alimenty? 

Alimenty kojarzą nam się głownie z obowiązkiem łożenia na dzieci po ustaniu małżeństwa między rodzicami. Pamiętać należy jednak, iż obowiązek alimentacyjny nie musi wynikać tylko z relacji dziecko-rodzic.  

Alimentów można dochodzić również od małżonka winnego rozpadowi małżeństwa, jeśli standard życia drugiego z małżonków na tym ucierpiał. Sąd wydając wyrok w sprawie rozwodowej ustala powody, dla których małżeństwo należy rozwiązać. Wyjątkiem jest tylko zgodne żądanie stron o tym, aby sąd nie badał i nie rozstrzygał kwestii winy. 

 

Zasądzenie alimentów od małżonka 

Zasądzenie alimentów od małżonka zawsze odbywa się na wniosek, któreś ze stron. W przeciwieństwie do alimentów przyznawanych podczas sprawy rozwodowej na dziecikwestia alimentacji od małżonka nie jest obligatoryjnym elementem, który sąd musi rozpatrzeć w toku postępowania rozwodowegoW przypadku alimentów na małżonka konieczne jest przedstawienie żądania i zamieszczenie wniosku o alimenty. 

Należy pamiętać, że inne są podstawy alimentacji w przypadku uzyskania orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie bądź z orzeczeniem o winie obu stron, a inne w przypadku orzeczenia o wyłącznej winie jednego z małżonków.  

Rozwód bez orzekania o winie 

W pierwszej sytuacji, gdy rozwód nastąpił bez orzekania o winie lub z winy obu stron Osoba rozwiedziona, którznajduje się w niedostatku, może żądać od byłego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. 

Alimenty od małżonka miniJeden z małżonków znajdujący się w niedostatku może domagać się, aby sąd wydając wyrok rozwodowy zasądził alimenty od współmałżonka. Koniecznym jest udowodnienie, że to rozwód spowodował stan niedostatku oraz aby możliwości finansowe drugiego małżonka były na tyle dobre, że bez znacznego obciążenia dla siebie jest on w stanie alimenty wypłacać. 

Pamiętać należy, iż oba warunki muszą być spełnione równocześnie. Pozwany małżonek nie będzie zobowiązany automatycznie do zapłaty alimentów tylko dlatego, iż posiada znaczny majątek. Nie oznacza to także, iż małżonek pozostający w niedostatku otrzyma alimenty, jeśli druga strona nie ma na to możliwości finansowych. 

Warto także, rozróżnić czym są możliwości zarobkowe, czyli zarobki i dochody, jakie mogły uzyskać pozwany małżonek uwzględniając jego edukację oraz warunki fizyczne, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Ważnym aspektem branym pod uwagę przez sąd jest także posiadany majątekMożna wyobrazić sobie sytuację, w której osoba ma nieznaczne zarobki i raczej nie zapowiada się na to, aby miały się one w najbliższym czasie zmienić, ale ma spory majątek w postaci np. nieruchomości czy też innych dóbrWtedy też mimo niezbyt imponujących zarobków Sąd może zasądzić od takiej osoby alimenty.  

Rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron 

Inną sytuacją jest orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednej ze stron. W takiej sytuacji wtedy małżonek niewinny ma znacznie większą szansę na uzyskanie alimentów. Nie musi on wtedy spełnić przesłanki stanu niedostatku. W tym przypadku wystarczy jedyne, iż udowodni, że rozwód spowodował u niego pogorszenie sytuacji materialnej. 

Pogorszenie sytuacji materialnej nie jest równoznaczne z tym, iż możemy wymagać zrównania standardu życia z małżonkiem zobowiązanym, jednakże mamy prawo żądać czegoś więcej niż tylko zaspokajania usprawiedliwionych, podstawowych egzystencjalnych potrzeb. 

 

Więcej informacji

W związku z tym, że nie w każdej sytuacji, kiedy dochody małżonków różnią się od siebie możliwe będzie uzyskanie alimentów, warto naszym zdaniem wcześniej zasięgnąć porady profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli właśnie myślą Państwo o rozwodzie i rozważają kwestie alimentacyjne zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.  Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 lub też skorzystanie z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty lub porady on-line. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Autor: Emilia Ekiert-Jurusik

Tagi: #alimenty #rodzinne-i-opiekuncze #rozwod