ArtykułyOpieka nad dziećmi - Kancelaria Prawna AMK

Utrudnianie sądownych kontaktów z dziećmi

W trudnym czasie epidemii wielu rodziców zastanawia się jak realizować kontakty z dziećmi, kiedy nie można się przemieszczać i obowiązują liczne zakazy. Wielu rodziców wykorzystuje czas epidemii, aby utrudnić realizację kontaktów z dziećmi.

Podkreślając wagę tematu swoje stanowisko w komunikacie zajęło także Ministerstwo Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w mocy pozostają wszystkie postanowienia wydane przez sądy w sprawie kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją oddzielnie.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 59815, art.59816 i art. 59822 Kodeksu postępowania cywilnego.

Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.

Z powyższego komunikatu wprost wynika, że jedyne w wyniku pozostawania w kwarantannie można odmówić wykonania kontaktów z dziećmi.

 

Epidemia a kontakty z dziećmi

Niestety w czasie epidemii coraz częściej słyszy się o przypadkach, kiedy to rodzic, u którego dziecko na stałe zamieszkuje, traktuje ten trudny czas jako pretekst, aby uniemożliwić kontakt z dzieckiem. Jednakże i w takiej sytuacji rodzić powinien być świadomy, iż sąd może wydać nakaz zapłaty określonej sumy pieniężnej w przypadku nie wykonywania kontaktów. Postępowanie to polega na tym, że jeśli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów, sąd opiekuńczy, uwzględniając jej sytuację majątkową może zagrozić jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. Jest to określona kwota za każdy kontakt. Jeśli i to nie pomoże sąd ma możliwość nakazać zapłatę tej kwoty.

Należy podkreślić, że dziecko oraz rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktu. Dlatego rodzice powinni współpracować ze sobą i osiągnąć porozumienie, które będzie dobre dla życia i zdrowia dziecka. Rodzice powinni zapewnić bezpieczeństwo w związku z potrzebą realizacji kontaktów tj. zapewnić bezpieczny transport, środki dezynfekujące, a od 16 kwietnia 2020 r. także maseczki dla dziecka (powyżej 4 roku życia). Jednocześnie należy mieć na uwadze, aby nie narażać szerszej grupy osób mieszkających w jednym domu w tym w szczególności dziadków.

 

Sądy w czasie epidemii

W czasie epidemii, w sądach nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach pilnych. Co ważne, sprawami pilnymi nie są co do zasady sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Sprawami pilnymi nie są zatem wnioski o zabezpieczenie w zakresie ustalenia kontaktów z dziećmi, wnioski o zmianę zabezpieczenia w zakresie ustalenia kontaktów. Jako sprawy pilne określone jedynie sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Obecnie w czasie stanu epidemii sądy mogą na posiedzeniu niejawnym w trybie postanowienia zmieniającego zabezpieczenie, zamienić osobisty kontakt z dzieckiem na kontakt przez WhattsUp, Skype, Messenger czy telefon.

W tym temacie swoje stanowisko (na Facebooku) zajął również Rzecznik Praw Dziecka, który wskazuje:

„Stan epidemii i zalecenia władz sanitarnych nie mają wpływu na wykonalność orzeczeń sądowych, a zalecenie unikania kontaktów dotyczy skupisk ludzi i osób obcych. Rodzic uprawniony do kontaktu na podstawie orzeczenia sądowego powinien mieć możliwość realizacji spotkania w sposób określony w orzeczeniu – oczywiście w zgodzie z obecnymi zaleceniami sanitarnymi. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dziecko lub rodzic objęci są kwarantanną. A Jeśli jeden rodzic ma wątpliwości co do bezpieczeństwa podczas kontaktu dziecka z drugim rodzicem, może zwrócić się do sądu z prośbą o zmianę na czas stanu zagrożenia sposobu realizacji kontaktu, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie. Sprawy, w których zostały złożone wnioski o zabezpieczenie, są traktowane zgodnie z par. 2 regulaminu urzędowania sądów powszechnych jako pilne i są rozpatrywane mimo ograniczenia rozpoznawania innych spraw „.

 

Podsumowanie

Podsumowując rodzice nie powinni wykorzystywać czasu epidemii jako powodu do odmowy czy też ograniczenia wykonywania kontaktów z dziećmi. Rodzice powinni analizować całą sytuację biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie dziecka oraz innych domowników. W tym celu rodzice winni zmierzać do poszukania innych rozwiązania i osiągnięcia porozumienia.

 

Więcej informacji

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani w jaki sposób szukać rozwiązań i proponować inny sposób realizacji kontaktu z dzieckiem czy też założyć sprawę przed sądem w czasie epidemii, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 lub też skorzystanie z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty lub porady on-line. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Autor: Adwokat Justyna Cudna-Wilk