ArtykułyStała Obsługa Prawna Firm - Czy to się opłaca?

Stała obsługa prawna firmy – czy się opłaca? 

  

Outsourcing usług prawnych 

Wydzielenie określonych funkcji ze struktury organizacyjnej i przekazanie ich do wykonywania innym podmiotom jest definicją outsourcingu. Jedną z kluczowych funkcji i działów przedsiębiorstwa jest dział prawny i bardzo często spotyka się rozwiązanie polegające na powierzeniu zewnętrznej firmie (outsourcingu) usług związanych z doradztwem prawnym. Uzyskuje się dzięki temu głównie elastyczność przedsiębiorstwa, czyli bardzo szybkie dostosowanie się struktur firmy do zmian otoczenia rynkowego. Przenoszona jest również odpowiedzialność za zatrudnienie odpowiednich specjalistów i zapewnienie stałego do nich dostępu.  Staje się to nieraz koniecznością dla firm, które z racji prowadzenia swojej działalności potrzebują porad prawnych z bardzo szerokiego zakresu. W takim przypadku zatrudnienie na etacie kliku lub kilkunastu radców prawnych specjalizujących się z różnego zakresu prawa – staje się po prostu nieopłacalne. 

 

Benefity outsourcingu usług prawnych 

Co może zyskać firma czy przedsiębiorstwo w przypadku, gdy zdecyduje się na stałą obsługę prawną? Według nas, może to być: 

  1. Możliwość koncentracji na kluczowej działalności przedsiębiorstwa i oddanie spraw i problemów prawnych poza jej strukturę.
  2. Dostęp do szerszego portfolio usług prawnych i know-how z tego zakresu 
  3. Podział ryzyka w przypadku ewentualnego błędu prawnego 
  4. Zwiększenie elastyczności
  5. Efektywną kontrolę kosztów
  6. Obniżenie kosztów związanych z usługami prawnymi 

 

Stała obsługa prawna firmy – koszty 

Każdy przedsiębiorca winien zadać sobie pytanie czy stałą obsługa prawna firmy jest opłacalna? Naszym zdaniem, TAK jest to opcja zdecydowanie tańsza porównując ją z doraźnym korzystaniem z takich usług czy nawet zatrudnieniem na stałe prawnika wewnętrznego. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać nieprawdopodobne, lecz należy pamiętać, że taka obsługa niesie za sobą wiele korzyści.  

Po pierwsze, konstrukcja umowy na stałą obsługę prawną obejmuje najczęściej ryczałt, w który wkalkulowane są godziny pracy prawnika (nie jednego, lecz całego ich zespołu). Godziny te są również objęte dodatkowym rabatem, zatem w ramach godzin ryczałtowych stawka godzinowa jest zdecydowanie niższa aniżeli w przypadku korzystania z obsługi prawnej ad hoc.  

Jak dla każdego przedsiębiorcy tak również dla kancelarii prawnej klient, na rzecz którego świadczona jest stała obsługa prawna jest klientem priorytetowym, w tym znaczeniu, że zawsze przewiduje się dla niego czas w założonym trybie pracy. Oznacza to, że klient nie spotka się z odmową wykonania czynności ze względu na brak możliwości przerobowych kancelarii w danym czasie. Szybki dostęp do usług (czas reakcji można zawrzeć w umowie) daje również przedsiębiorcy możliwość skorzystania z usług prawnych i konsultacji przed podjęciem decyzji np.: podpisaniem umowy. Gwarantuje to, że ryzyko związane z podpisaniem niekorzystnej umowy, a co za tym idzie strat finansowych, spada praktycznie do zera. 

 

Znajomość specyfiki firmy 

Kolejnym ważnym argumentem jest również to, że stała obsługa daje obu stronom tejże umowy możliwość bliskiego poznania co powoduje, że obie strony dostosowują do siebie wzajemnie realia pracy, czyniąc ją bardziej produktywną, łatwiejszą i przyjemniejszą.  Dlatego bardzo ważne jest, aby kancelaria zapewniająca obsługę prawną znała zarówno specyfikę branży, politykę firmy oraz zasady i zwyczaje jakie panują w przedsiębiorstwie.  Dzięki takiej wiedzy możliwe jest udzielnie pomocy również w zakresie usprawnienia pracy czy dostosowania do przepisów prawa istniejących już w przedsiębiorstwie bądź nowych rozwiązań. Wiadomym jest, że każda firma prowadzona jest w inny sposób i każda firma ma własne cele i misje, do których warto przystosować również obsługę prawną.  

 

Kompleksowa obsługa prawna firmy 

Osobiście zachęcamy do podpisywania umów dotyczących kompleksowej obsługi prawnej. Sugerujemy również, aby była to umowa o ryczałtowej stawce miesięcznej, której wysokość ustalą obydwie strony na podstawie oczekiwań przedsiębiorcy. Umowa taka tę zaletę, że klient ma świadomość kosztów związanych z obsługą prawnąOczywiście dodatkowym kosztem dla przedsiębiorcy zawsze są honoraria za prowadzenie postępowań sądowych lub administracyjnych oraz zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z prowadzeniem ww. postępowań poza siedzibą kancelarii lub firmy. 

 

Więcej informacji

Więcej informacji odnośnie stałęj obsługi prawnej firmy możecie Państwo otrzymać w naszej Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego pod numerem: +48 882 120 775 lub też skorzystanie z formularza kontaktowego celem umówienia wizyty lub porady on-line. Nasz zespół prawników chętnie odpowie Państwu na wszystkie pytania.

 

Autor: Piotr Starzyński

Tagi: #biznes