Odmowa przyjęcia mandatu - Kancelaria AMK Warszawa

Nowelizacja ustawy – Brak możliwości odmowy przyjęcia mandatu

Odmowa przyjęcia mandatu  W dniu 21.01.2021 r. grupa posłów PIS, pod przedstawicielstwem posła Solidarnej Polski Jana Kanthaka, złożyła w Sejmie opinię w sprawie projektu nowelizacji ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk sejmowy nr 866). Jednym z jego najbardziej kontrowersyjnych zapisów jest zapis o niemożności odmowy przyjęcia mandatu przez obywatela.