OfertaKodeks Postępowania Cywilnego

Prawo cywilne

Z prawem cywilnym spotykamy się w każdej dziedzinie naszego życia. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jaki sposób złożyć skutecznie reklamację w sklepie, jak domagać się od zatrudnionej firmy należytego wykonania remontu czy też w jaki sposób sporządzić umowę najmu, aby można było ją rozwiązać. Wydaje się to proste, jednak nie dochowanie przewidzianych w przepisach terminów, albo brak zachowania wymaganej przepisani formy może doprowadzić do skutecznej utraty naszych uprawnień.

Zespół Kancelarii pomoże Państwu w przypadku:

  • sporządzenia umów cywilnoprawnych (najmu, najmu okazjonalnego, dzierżawy, sprzedaży, darowizny, umowy dożywocia),
  • analizą umów,
  • konieczności wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od zawartej umowy,
  • zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości,
  • zasiedzenia nieruchomości,
  • ustanowienia służebności,
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • działu spadku.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią. Nasze dane kontaktowe znajdziesz pod tym linkiem.

Czytaj więcej na naszej stronie